Jack Attack vzw:

Jack attack vzw is een organisatie organisatie opgericht door de ouders van Jack om zijn ziekte te kunnen bekostigen. Zij hebben vorig jaar een groots event op poten gezet dat tal van kinderen en families een geweldige dag konden beleven en zij ontwerpen ook mooie mutsen die je in de winter warm houden.

Berrefonds:

De vzw het Berrefonds probeert al 10 jaar het leed een beetje te verlichten van ouders die een baby verliezen tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. Dit doen we door via een samenwerking met 56 Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen herinneringskoffertjes te bezorgen aan deze ouders.

Parkinsonliga:

De Vlaamse Parkinson Liga heeft als doel: informatie en ondersteuning te bieden. Dit zowel aan hun leden, als aan patiënten met de ziekte van Parkinson in het algemeen. Hun kernwoorden zijn hierbij: Sensibiliseren – Professionaliseren – Zorg Verlenen. Als concrete actiepunten om dit doel te bereiken willen zij een patiëntgerichte dienstverlening nastreven. Samenwerken met andere patiëntenorganisaties in het veld van neurologische aandoeningen. Ondersteuning vragen aan de overheid, en deze de nodige expertise leveren ivm de ziekte van Parkinson, in casu de behoeftes van de patiënten en ondersteuning geven aan het initiatief van ‘Parkinson zorgwijzer Vlaanderen’

Paul de Knop fonds:

Kort na de beëindiging van zijn mandaat als rector van de Vrije Universiteit Brussel kreeg prof. Paul De Knop de diagnose dat (uitgezaaide) melanoomkanker werd vastgesteld; dit is nog steeds één van de meest agressieve vormen van kanker. Tijdens zijn behandeling in het UZ Brussel kwam hij in contact met Prof. Bart Neyns en zijn onderzoeksteam. Zijn experimentele behandeling, nl. de immunotherapie, levert reeds hele mooie resultaten maar vergt nog meer onderzoek om meer mensen, sneller en betaalbaar uit hun penibele toestand te helpen.